vrijdag 27 oktober 2017

Gemeenten moeten inzage geven in WOZ-grondstaffels die worden gebruikt in ... - TaxLive


Gemeenten moeten inzage geven in WOZ-grondstaffels die worden gebruikt in ...
TaxLive
X is het niet eens met de WOZ-waarde 2014 van zijn onroerende zaak, een zogeheten pastoriewoning, in de gemeente Waalwijk. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat gemeenten op grond van art. 40 Wet WOZ desgevraagd verplicht zijn om inzage te geven in ...

en meer »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten