donderdag 30 november 2017

Overlast van buurman leidt niet tot lagere WOZ-waarde woning - TaxLive


Overlast van buurman leidt niet tot lagere WOZ-waarde woning
TaxLive
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de overlast die X ondervindt van haar buurman niet leidt tot een lagere WOZ-waarde. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie ...

en meer »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten