woensdag 31 januari 2018

Gebruik gemeentegrond geregeld - Haarlem105 (persbericht) (Blog)


Gebruik gemeentegrond geregeld
Haarlem105 (persbericht) (Blog)
De prijs van de grond wordt gebaseerd op de WOZ waarde van de woning van de bewoner. De gemeenteraad heeft besloten om een spijtoptantenregeling te hanteren. Deze regeling houdt het volgende in: bewoners, die zichzelf voor de spijtoptantenregeling ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten